Gebruikersadoptie- & business-consultancy

voor Office 365 gebruikers

De focus op uw business...Omdat het niet om de techniek draait die u gebruikt maar om uw business

Zijn de volgende uitspraken herkenbaar?

 • U wilt Office 365 inzetten om uw businessvraagstuk op te lossen maar weet niet welke functionaliteit in te zetten
 • U heeft het gevoel dat de focus van uw Office 365 project teveel op techniek ligt
 • U vraagt zich af waarom uw gebruikers uw pas ingevoerde Office 365 omgeving niet gebruiken zoals verwacht
 • U heeft behoefte aan een sparring partner die helpt uw business weer centraal te stellen in plaats van de techniek?


U koos Office 365 als middel om digitaal samenwerken, communiceren en informatie delen mogelijk maken tussen uw medewerkers onderling en met uw zakenrelaties. De techniek heeft u geregeld maar wie zorgt dat uw medwerkers de nieuwe technologie kunnen en willen gebruiken? Ik help u graag de focus op uw business en de gebruikersaspecten te houden tijdens uw Office 365 project.

Neem contact op voor een kennismaking!

De waarde van Office 365 voor uw bedrijf vergroten

Mijn naam is Paul en ik heb Coyouser ICT advies opgericht.

Mijn missie: organisaties die Office 365 of SharePoint Online gebruiken helpen de business waarde ervan te vergroten. Mijn ervaring en kennis delen op het gebied van slimmer en effectiever samenwerken, communiceren en kennis uitwisselen met Office 365 of SharePoint Online.

Naast het begeleiden van grote organisaties kan ik ook kleinere bedrijven, die zelf niet makkelijk toegang tot de benodigde kennis hebben, snel op weg helpen met de nieuwe manieren van samenwerken. Als gebruiker van IT middelen wil ik net als u zo min mogelijk tijd hoeven te besteden aan de techniek erachter om mijn kantoorwerk te kunnen doen. Dat is wat mij drijft.

Het resultaat staat voorop, niet de hiervoor benodigde technologie

Visie: Ik geloof dat technologie een waardevolle bijdrage kan leveren als het gaat om het efficiënter en effectiever uitvoeren van uw kantoor- en kenniswerk. Invoering van technologie zal echter pas succesvol zijn als uw medewerkers kunnen en willen werken met de middelen die ze aangereikt krijgen.

Belangrijk is dat het resultaat voorop staat en niet de techniek. Alleen dan zal de ingezette technologie optimaal waarde opleveren voor uw organisatie.

Coyouser werkwijze gebruikersadoptie projectGebruikersadoptie aanpak gebaseerd op Microsoft methodiek

Nieuwe oplossingen voer je het beste geleidelijk in. Stap voor stap de voor de gewenste business resultaten benodigde oplossingen realiseren. Zo hebben de medewerkers de gelegenheid te wennen aan de veranderingen. Belangrijk is dat u een consistente strategische boodschap uitdraagt aan uw gebruikers. Communicatie is daarom essentieel voor gebruikersadoptie. Voor het bereiken van een geslaagde invoering van nieuwe technologie is de beleving van de gebruikers doorslaggevend. Mijn werkwijze is gebaseerd op Microsofts aanpak voor een succesvolle invoering van Office 365 en best practices op het gebied van gebruikersadoptie en verandermanagement.

1 Het in kaart brengen van uw bedrijfsdoelen

Om uw bedrijfsdoelen en plannen optimaal te kunnen ondersteunen vanuit de IT strategie is het belangrijk de juiste (IT) middelen te selecteren bij elk businessvraagstuk.  Een invoeringstraject start daarom met het in kaart brengen van de beoogde resultaten. Wat is uw visie? Wat zijn uw businessdoelen? Als dit duidelijk is zullen gebruikers de veranderingen beter begrijpen en de waarde van de nieuwe middelen zien.


2 Oplossingen bepalen, prioriteren & plannen

Samen zoeken we naar welke oplossing binnen Office 365 de gewenste toegevoegde waarde voor uw business kan bieden. We werken scenario's uit en stellen samen de prioriteiten vast. We maken ook plannen die de leidraad zullen vormen voor de verdere uitvoering van het gebruikersadoptie-traject. Ik wil uw business daarom zo goed mogelijk leren begrijpen.

3 Uitvoeren van de gebruikersadoptie plannen

Als helder is waarom de verandering gewenst is en hoe we de verandering willen bereiken kunnen we de gemaakte plannen uitvoeren. Deze fase staat in het teken van communicatie en kennisoverdracht. De activiteiten die we hiervoor uitvoeren zijn er op gericht om uw medewerkers te inpireren de nieuwe middelen te willen en kunnen gebruiken.4 Evalueren, bijstellen & opnieuw toepassen

Verandering gaat in de praktijk met vallen en opstaan. Fouten maken en leren van de fouten is essentieel. Voor invoering van een volgende oplossing herhalen we de eerste 3 stappen. Daarbij nemen we de ervaringen uit eerdere invoeringsstappen mee. We proberen zo goed mogelijk te borgen dat ook bij toekomstige ontwikkelingen de nodige aandacht blijft voor gebruikersadoptie.

Waarmee kan ik u helpen?

Advies en begeleiding gebruikersadoptieproject

Rond het veranderproces dat invoering van Office 365 (functionaliteit) met zich meebrengt zijn diverse aspecten te managen om te kunnen komen tot een succesvol resultaat. Ik adviseer en begeleid uw organisatie daarbij graag op het gebied van toepassing, functionele inrichting en acceptatie van deze platformen. Ik kan u ondersteunen op de volgende gebieden rond het adoptieproces:

 • Visievorming
 • Requirementsanalyse
 • Projectcoördinatie, advies en ondersteuning
 • Advies over het gebruik en de functionele inrichting van Office 365 (*
 • Ondersteuning bij functionele inrichting van Office 365 (prototyping)
 • Communicatie
 • Gebruikersondersteuning:
  • Ontwikkelen gebruikersdocumentatie
  • Begeleiden / coachen op het gebied van slimmer werken
  • Ontwikkelen training / trainingsmateriaal
  • Trainen gebruikers

  • (* Voor technisch advies en ondersteuning werkt Coyouser samen met partners.Succesvol samenwerken met Office 365 en SharePoint Online

Omdat u graag met uw werk verder wilt...


Werken wanneer en waar u maar wilt

U wilt binnen en buiten uw organisatie digitaal kunnen samenwerken, communiceren en informatie delen. Omdat uw gebruikers er om vragen of bijvoorbeeld omdat u uw concurrentiepositie wilt vergroten. Uw kantoorwerk doen waar en wanneer het u past en met de apparatuur van uw keuze: "Het Nieuwe Samenwerken". U hebt gekozen voor Office 365 en/of SharePoint Online om dit mogelijk te maken. Een goede keuze!

Met de beschikbaarheid van een samenwerkomgeving bent u er echter nog niet. Nieuwe technologie introduceren betekent verandering. Als gebruikers hun vertrouwde omgeving niet meer terugvinden, kan dat leiden tot weerstand. Uw medewerkers zullen de nieuwe middelen op een goede wijze moeten kunnen en willen gebruiken. Dat betekent: nieuwe manieren van werken aanleren en oude gewoonten afleren.

Verandering en gebruikersadoptie

Zorgen dat gebruikers de technologie die u ze biedt omarmen is geen eenmalige gebeurtenis maar een (continu) proces, ook wel gebruikersadoptie (User Adoption) genoemd.

Gebruikersadoptie is belangrijk bij invoering van technologie voor het creëren van draagvlak bij uw gebruikers, voor het geven van richting en prioriteit aan verandering en voor het activeren van uw organisatie.

Uw gebruikers bepalen het succes van de technologie die u ze biedt...


Over Paul

Ik heb een passie voor Office 365 en SharePoint. Daarnaast ben ik trotse vader, ingenieur, coach, saxofonist, hobbykok, sporter en geniet ik van gezellig samenzijn met familie en vrienden.

Na het voltooien van mijn studie Informatica aan de Universiteit Twente werkte ik als IT specialist, teamleider, adviseur en projectleider voor IT- en business-afdelingen van diverse organisaties. Het werken met mensen, communiceren, organiseren en omgaan met verandering boeit mij enorm. Naast techniekvakken volgde ik daarom diverse opleidingen op het gebied van psychologie, sociologie, communicatie, training en coaching.

Sinds 2011 werk ik als business consultant. Al snel ben ik mij gaan specialiseren op het gebied van de gebruikersadoptie aspecten die bij invoering van Office 365 en SharePoint Online van belang zijn. Zo weet ik mijn interesses in techniek, mensen en veranderingsmanagement in mijn werk te combineren.

In 2014 startte ik het bedrijf Coyouser om als zelfstandig gebruikersadoptie- en business-consultant organisaties te adviseren en ondersteunen bij de invoering van samenwerkomgevingen als Office 365 en SharePoint online.

Coyouser ICT advies vinden en bereiken